why start-ups and SMEs should offshore to Sri Lanka · News & Stories · Renaissance Sri Lanka